Sismede amplia la seva gamma de peanyes i xapons

Sismede acaba de treure al mercat una ampliació de les seves gammes de peanyes i xapons, amb la voluntat d’oferir un ventall de models més ampli i divers als seus clients. Tots els nous models compten amb la certificació de les normes UNE actualitzades i vigents.

Pel que fa a les peanyes i bases d’elevació, se subministren amb  tots els cargols, químics i elements necessaris homologats per la seva correcta col·locació en obra. Igualment, totes estan disponibles amb un acabat lacat al forn i amb la opció de personalitzar-les amb els colors corporatius. Tots els models estan homologats segons la normativa vigent de resistència a l’ancoratge i atac a fixacions d’ATM, UNE EN 1143-1:2012, i s’entreguen amb la corresponent placa d’identificació d’Applus.

Pel que fa als xapons d’ancoratge  la nova gamma incorpora una gran varietat de models que s’ajusten a les diferents necessitats de cada client: per a caixes fortes, caixers automàtics, dispensadors i recicladors, sigui en superfície o semi encastat. També en aquest cas, tots els models estan homologats segons la normativa vigent i d’acord amb la norma d’ancoratges UNE 108136.

Descarrega més informació i fitxa de la gamma de peanyes

Descarrega més informació i fitxa de la gamma de xapons