Porta Classe 5 acristallament P6B antiefracció d’alta seguretat

Instal·lació recent per accés a l’exterior d’una porta Classe 5 norma UNE EN 1627 i vidres anti-bala i anti-efracció  P6B segons norma ENE356

Sismede, especialista en sistemes d’accés d’alta seguretat, ha instal·lat recentment per a un centre de control d’alarmes  una porta homologada Classe 5 i un conjunt envidrat antibala.

El client ha resolt la seva necessitat comptant amb un sol proveïdor, Sismede, evitant-se així problemes per coordinar el muntatge amb altres proveïdors.

El 18 d’agost de 2011, va entrar en vigor la nova normativa de seguretat privada que complementa i modifica determinats aspectes de la Llei 23/1992 de Seguretat Privada, el seu reglament d’aplicació i la resta de normativa aplicable al sector.

Les cinc noves ordres ministerials sobre seguretat privada INT / 314-318 / 2011 introdueixen novetats sobre mesures de seguretat privada, verificació de senyals d’alarmes, formació del personal de seguretat, instal·lació, prestació de serveis, així com la tecnologia i els procediments que en l’actualitat estan recollits en diferents normes UNE que han estat aprovades o es troben en procés d’aprovació pels comitès tècnics responsables d’aquesta activitat.

empreses afectades

  • Empresa de seguretat
  • Armeries
  • Locals de centrals d’alarmes
  • Centrals receptores d’alarma (doble porta d’accés amb sistema commutat tipus resclosa i dispositiu d’obertura a distància)

 

Les portes Classe 5 de Sismede posseeixen una resistència a la efracció segons la Norma UNE EN 1627 exigides en la nova Normativa de Seguretat Privada.

IMG-20170207-WA0001_lzn