Porta d’entrada per a una clínica de multiespecialitats mèdiques especialitzada en cirugia i medicina estètica

 Sismede ha instal·lat recentment la porta d’entrada per a una Clínica d’estètica de la cadena Canons Clinics, en col·laboració amb la direcció tècnica de Jaume Amat, enginyer de Oikia

La solució aportada es basa en una porta d’acer d’alta robustesa, complementada amb un vidre laminat P2A (Norma UNE N 356), oferint una millor resistència a la efracció, davant d’un atac per intent de robatori.

Sismede ha dissenyat i instal·lat la solució global del marc exterior i ha integrat l’intèrfon i la bústia en una columna complementària.

Com és habitual Sismede ha tingut especial cura en l’estètica suggerida pel client, que en aquest cas era totalment minimalista.

canons1_lzn canons3