Porta d’entrada per a una clínica de multiespecialitats mèdiques especialitzada en cirugia i medicina estètica

 Sismede ha instal·lat recentment la porta d’entrada per a una Clínica d’estètica de la cadena Canons Clinics, en col·laboració amb la direcció tècnica de Jaume Amat, enginyer de Oikia

La solució aportada es basa en una porta d’acer d’alta robustesa, complementada amb un vidre laminat P2A (Norma UNE N 356), oferint una millor resistència a la efracció, davant d’un atac per intent de robatori.

Sismede ha dissenyat i instal·lat la solució global del marc exterior i ha integrat l’intèrfon i la bústia en una columna complementària.

Com és habitual Sismede ha tingut especial cura en l’estètica suggerida pel client, que en aquest cas era totalment minimalista.

canons1_lzn canons3

 

Porta Classe 5 acristallament P6B antiefracció d’alta seguretat

Instal·lació recent per accés a l’exterior d’una porta Classe 5 norma UNE EN 1627 i vidres anti-bala i anti-efracció  P6B segons norma ENE356

Sismede, especialista en sistemes d’accés d’alta seguretat, ha instal·lat recentment per a un centre de control d’alarmes  una porta homologada Classe 5 i un conjunt envidrat antibala.

El client ha resolt la seva necessitat comptant amb un sol proveïdor, Sismede, evitant-se així problemes per coordinar el muntatge amb altres proveïdors.

El 18 d’agost de 2011, va entrar en vigor la nova normativa de seguretat privada que complementa i modifica determinats aspectes de la Llei 23/1992 de Seguretat Privada, el seu reglament d’aplicació i la resta de normativa aplicable al sector.

Les cinc noves ordres ministerials sobre seguretat privada INT / 314-318 / 2011 introdueixen novetats sobre mesures de seguretat privada, verificació de senyals d’alarmes, formació del personal de seguretat, instal·lació, prestació de serveis, així com la tecnologia i els procediments que en l’actualitat estan recollits en diferents normes UNE que han estat aprovades o es troben en procés d’aprovació pels comitès tècnics responsables d’aquesta activitat.

empreses afectades

 • Empresa de seguretat
 • Armeries
 • Locals de centrals d’alarmes
 • Centrals receptores d’alarma (doble porta d’accés amb sistema commutat tipus resclosa i dispositiu d’obertura a distància)

 

Les portes Classe 5 de Sismede posseeixen una resistència a la efracció segons la Norma UNE EN 1627 exigides en la nova Normativa de Seguretat Privada.

IMG-20170207-WA0001_lzn

 

Sismede col·labora amb Vodafone y Somfy al “I oT Congress”

Sismede va participar el passat mes d’octubre a la segona edició del I o T Congress (exhibició més important del món basada en l’internet de les coses per a aplicacions industrials) mitjançant l’aportació d’una porta adaptada al sistema domòtic Tahoma de Somfy en col·laboració de Vodafone .

Aquest sistema permet controlar l’obertura de la porta d’entrada d’un habitatge des del propi telèfon mòbil o la tablet.

Sismede segueix així la seva línia d’introducció constant de nous productes que combinen la seguretat física, el control i elegància en el disseny.

sismede sonfy

 

Sismede: un referent en la seguretat de puertes CLASSE 5 i tancaments BR4 per a embaixades

La’actual situació d’inseguretat, provocada pels desgraciats esdeveniments ocorreguts a diverses capitals europees, fan necessària una millora del nivell de seguretat de recintes especialment sensibles, com les ambaixades i consolats.

Sismede, com a empresa especialitzada en tancaments d’alta seguretat, ha instal·lat recentment la protecció física per a diversos consolats a Barcelona.

Necessitat del client

Protegir l’accés al recinte del personal i l’atenció al client amb nivell de seguretat antibala BR4, per a panells, vidres i portes resclosa.

Protegir la zona de l’RAC amb nivell de seguretat Classe-5 Norma UNE ENE 1627

L’acabat havia de tenir un nivell estètic d’acord a la resta del recinte. L’obra havia de realitzar sense intervenció de paleta per evitar brutícia i incomoditat al personal del consolat.

ELEMENTS QUE CONFIGUREN EL TANCAMENT DE SEGURETAT

consulat1

PORTA ESCLUSA:

– 2 portes batents FB4 UNE EN 1522: 1999

– Vidres BR4 Norma UNE EN 1063: 2001

-Panells laterals també BR4

-Pany de 3 punts

-Maneta i tiradors corresponents d’acer inoxidable

-Bombí anti trepant

-Moll tancaportes aeri incorporat.

-Amb sistema Esclusa (sistema que controla que mai quedin les 2 portes obertes simultàniament: la primera no s’obre fins que la segona està totalment tancada)

-Pot adaptar diferents controls d’accés, mitjançant, empremta dactilar, targeta magnètica, digicot, o reconeixement facial.

ZONA D’atenció al client blindada NIVELL BR4 COMPOST PER:

-Taulell blindat antibala BR4.

-Passa documents blindats d’acer Inox BR4 (aquest element està dissenyat perquè les bales no rebotin protegint a les persones que treballen al voltant d’aquest)

-Tancament superior amb fusteria d’acer i vidre Antibala BR4.

-Detalls d’acabats de caràcter estètic, seguint les necessitats de la D.F.

 

consulat2

PORTA ANTI EFRACCIÓ (antirobatori o atac manual)

 • La porta de seguretat Classe 5, d’acer, complint amb la norma UNE EN 1627 acabat amb pintura en pols lacada segons el color Ral sol·licitat pel client.
  3 punts d’alta seguretat, i sistema anti palanca.
  moll tancaportes
  Barret fort anti trepant
  Material anti trepant en tota la superfície
  PANELLS BLINDATS

Blindats, amb el mateix nivell de seguretat utilitzat a la porta, subjectats a terra i a forjat units entre si.

 

SUBMINISTRAMENT I COLOCACCION

Sense necessitat d’obra ni extradossats de pladur o un altre material, acabat lacat al forn amb color personalitzat.

 

Porta anti okupa Sismede

Amb l’objectiu d’evitar l’accés a habitatges desocupats, Sismede, que posseeix una experiència de més de 40 anys en el sector de la seguretat física, acaba d’introduir al mercat una porta especialment dissenyada per a aquest efecte.

Les principals característiques són:

Material bàsic planxa d’acer
Fàcil col·locació sobre  la porta original
Fàcil desmuntatge , conservant intacta la porta original
Preu adequat