Contacte

Nom / Nombre / Name*

E-mail*

Assumpte / Asunto / Subject

El seu missatge / Su mensaje / Your Message

*Obligatori / Obligatorio / Required

Veure el mapa més gran

SISMEDE

Via Sergia, 24
08302 Mataró – Barcelona – SPAIN
Tel. +34 93 741 48 13
Fax. +34 93 741 48 14
sismede@sismede.com
www.sismede.com

Les vostres dades es troben inscrites en un fitxer propietat de SISMEDE (Sistemas mecanizados para la decoración y la seguridad S.A.). Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, si ens adreceu una comunicació per escrit a: Sismede, a Via Sergia, 24 – 08302 Mataró (Barcelona) o bé per correu electrònic a sismede@sismede.com– (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal).